SC ZAMIN ROMaNIA SRL titular al planului PUZ – Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare, propus a fi amplasat in com. Ghiroda, extravilan, sat Giarmata Vii, teren inscris in CF 406263, 402975, jud. Timis (St=33090 mp), aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este ca de adoptare a planului far aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in seris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp