Anunt de consultare asupra propunerilor – privind initierea si elaborarea P U D “LOCUINTE COLECTIVE CU PARTER COMERCIAL”, Str. VISTIERNICUL STAVRINOS, nr. 10-12, Sector 6, Bucuresti. Initiatorul SC ZIAN PROMPT CONSTRUCT SRL si elaboratorul SC RAUM PROIECT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Viisoarei, Nr. 6A, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor : OBIECTIVE SI ARGUMENTE: PUD pentru LOCUINTE COLECTIVE SI PARTER COMERCIAL ; POT = 45%; CUT = 1,3 ; RH = S+P+2E OBSERVATIILE sunt necesare in vederea emiterii avizului Arhitectului Sef si aprobarii PUD . Responsabilitatea informarii si consultarii revine Primariei Sectorului 6 – Bucuresti prin Serviciul Urbanism; Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis de catre Directia de Urbanism a Primariei Sectorului 6 Perioada de consultare: 30 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp