Anunt de consultare asupra elaborarii propunerilor pentru PUZ “Introducere terenuri in intravilan pentru construire parc productie energie din panouri fotovoltaice” Popesti Leordeni – T49-PA663/1/2, PA663/1/3; T 46 – A656/1/1, PA656/1/2; T 47-PA659/1/1, PA659/1/2 Ilfov. Initiatorul Hessmaier SRL si elaboratorul SC Raum Proiect SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Viisoarei, Nr. 6A, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor obiective: reglementare teren pentru construirea unui parc de productie a energiei din panouri fotovoltaice si argumente: teren liber in apropierea autostrazii A0 si limitei actuale a intravilanului orasului, functiunea propusa -industrie nepoluanta, fiind compatibila cu RLU si vecinatatile existente. Responsabilitatea informarii si consultarii revine Primariei Orasului Popesti-Leordeni prin Serviciul Urbanism , cu adresa: Piata Sf. Maria, Nr. 1, Popesti-Leordeni , Ilfov . Program cu publicul: marti si joi de la 13 la 15. Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pe pagina de internet si la sediul Primariei Perioada de consultare: 15 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp