BARBU IULIAN, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov, Str. Valea Sterii, Nr.15; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 15, Parcela 38/4/10, Nr. Cad. 68964, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.598.865), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu