MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN PRIMAR LIA OLGUTA VASILESCU PENTRU COMPANIA DE APA OLTENIA SA REPREZENTATA DE DIRECTOR ALIN IONUT SUIU PRIN MXM TOPGEOPRO DESIGN SRL REPREZENTATA DE DIRECTOR ILINCA IULICA MONICA PRIN IMPUTERNICIT ILINCA MIHAI GABRIEL, titular al proiectului „Proiectare și Execuție canalizari pluviale în Municipiul Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente, jud. Dolj”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Proiectare și Execuție canalizari pluviale în Municipiul Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente, jud. Dolj”, propus a fi amplasat in Craiova, străzile Dobrogea, Braila, Poienii și alei adiacente. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp