ANUNȚ PUBLIC. „SC VITIDA MINERAL SRL anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ETAPA I – Deschidere balastieră, excavare şi valorificarea agregatelor minerale de râu – perimetrul Jena EST 2; Scoatere din circuitul agricol. ETAPA II – Amenajare bazine piscicole”, propus a fi amplasat în comuna Găvojdia, identificat prin CF nr. 407937, 407938, 407939, 407940, 407941, 407942, 407943, 407944, 407945, 407946, 407962, 407963, 407964, 407965, 407966, jud. Timiş.
Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM TIMIŞ, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, în zilele de luni – joi, între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum si la adresa de internet http://apmtm.anpm.ro-acorduri de mediu. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM TIMIŞ, municipiul Timisoara, Bvd. Liviu Rebreanu, nr,18-18A in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

 

Author: Anunţ de Mediu