AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare conform prevederilor HG 1076/2004 pentru planul Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Politice Oltet – U.P. I Oltet, jud. Brasov, propus a fi amplasat in UAT Bruiu jud. Sibiu si UAT Ucea jud. Brasov, in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu. Planul urmeaza a fi supus adoptarii cu aviz de mediu, conform prevederilor HG 1076/2004, Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris pe e-mail-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu office@apmsb.anpm.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntulu

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp