ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA, SECTOR 6 anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul PARC LINIEI – TRONSON 2, propus a fi amenajat adiacent Parc Liniei Tronson 1, Strada Lujerului, strada Liniei, strada Pestilor si strada Fruntas Anghel Mihai. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp