ADMINISTRATIA COMERCIALA SECTOR 6, titular al proiectului ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA SUBTERANA SISTEM MIXT CLASIC CU ACTIONARE AUTOMATA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM BUCURESTI: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ELABORARE STUDIU DE FEZABILITATE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE CONSTRUIRE PARCARE MULTIETAJATA SUBTERANA SISTEM MIXT CLASIC CU ACTIONARE AUTOMATA, propus a fi amplasat in Mun. Bucuresti, Aleea Ramnicel, nr. FN, sector 6. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp