Anunt elaborare a primei versiun PUZ proiect GHINESCU LAZAR SORIN

ANUNȚ PUBLIC. GHINESCU LAZAR SORIN cu sediul in localitatea MEHADIA, strada F.N., nr. 968, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: CONSTRUIRE PENSIUNE P+2E SI PISCINA, in BAILE-HERCULANE, STR. TRANDAFIRILOR NR. 61, anunță publicul interesat asupra eleborării primei versiuni a PUD/PUZ, respectiv depunerea lui în vederea declanșării etapei de încadrare pentru obținerea avizului de mediu. Informațiile […]

Anunt decizie etapa de incadrare SUN COVASNA SRL

SUN COVASNA SRL, titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN”, propus a fi amplasat in comuna Zabala, judetul […]

Anunt depunere versiunea plant APM Galati de catre S.C. WILDE WIND S.R.L

S.C. WILDE WIND S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal “Construire parc eolian de maxim 49,6 MW din maxim 8 centrale numite TV1, TV2, TV3, TV4, TV5, TV6, TV7, TV8, construire linii electrice in interiorul parcului si pana la statia de transformare Tudor Vladimirescu, construire drumuri de acces, platforme de macarale, modernizare drumuri de exploatare, instalare […]

Anunt decizie etapa de incadrare SC DISTRIGAZ SUD- RETELE SRL

Anunt public privind decizia Etapei de incadrare SC DISTRIGAZ SUD- RETELE SRL, titular al proiectului ʺEXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT RETEA GAZE NATURALE ORAS MACIN STR. BRAILEI NR. 6ʺ, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a […]

Anunt parcurgere etapa de incadrare PUZ beneficiar SUTA MARIA

SUTA MARIA, cu domiciliul in comuna Berceni, judetul Ilfov; beneficiar al planului PUZ – “ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI” situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 8, Parcela 23/25, Nr. Cad. 61450, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2023, urmand ca […]

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare SC OMV PETROM SA

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului “Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul “Lucrări […]

Anunt elaborare versiunea PUZ proiect NAIM TVN CABLE TV SRL

NAIM TVN CABLE TV SRL, cu sediul in mun. Caransebeș, Piața G-ral Ion Dragalina, nr. 2A, scara A, Ap. 2, Județul Caraș-Severin anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului Planului Urbanistic Zonal, “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – P.U.Z. ZONA CU FUNCTIUNI MIXTE: PARCARE SI PENSIUNE TURISTICA “, situat in extravilanul localitatii Ghiroda, judetul Timis, identificat prin […]

Anunt parcurgere etapa de incadrare propunere PUZ UZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI

SANGIORZAN ANTON, cu domiciliul in Municipiu Bucuresti, Sector 1, Sos. Nordului, nr. 100E, in calitate de proprietar, alaturi de SANGIORZAN DANIELA, FILIPESCU DORU al terenului situat in judetul Ilfov, Orasul Buftea, Tarla 4, Parcela 31/2, Nr. Cad. 64122, 64123, 64124, 64125, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, […]

Anunt elaborare versiune plan “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA SERVICII PRODUCTIE SI DEPOZITARE

TEPES BEATRICE anunţă elaborarea primei versiuni a planului/programului “PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA SERVICII PRODUCTIE SI DEPOZITARE, amplasat in extravilan Timisoara, CF nr. 453181 și CF nr. 453182, jud. Timis” şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa Timisoara, str. Splaiul Nistrului, […]

× Info WhatsApp