Anunt elaborare versiune a planului/programului “ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII”

S.C. BTNR INVEST S.R.L., S.C. ENNE EMME CROUP S.R.L., GHIRVAN MIHAI, GHIRVAN RODICA, IONAS NICOLAE, IONAS RAVECA, cu sediul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului “ELABORARE PUZ – DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII”, in extravilanul comunei GHIRODA, CF nr 400714, CF nr 400711, CF nr 406842, […]

COMUNA ȘIȘTAROVAT aduce la cunostiinta publicului decizia etapei de incadrare

COMUNA ȘIȘTAROVAT (sediul in loc. Șistarovat, str. Principala, nr. 116, jud. Arad) titular al planului “AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMUNEI ȘIȘTAROVAT, JUDETUL ARAD, ORGANIZAT IN UP II PADUREA COMUNALA ȘIȘTORAVAT”, cu suprafata de 224,2 ha, cu administratorul fondului forestier (asigurarea de servicii silvice), de catre Ocolul Silvic Lipova cu sediul in loc. Lipova, […]

COMUNA MIHAI BRAVU anunţă publicul interesat asupra deciziei de nesolicitare a realizării evaluării de mediu pentru planul PUZ

COMUNA MIHAI BRAVU anunţă publicul interesat asupra faptului că in urma analizării documentaţiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 22.05.2023, s-a luat decizia de nesolicitare a realizării evaluării de mediu pentru planul PUZ – “Sistem de alimentare cu apă in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu “, propus a se implementa in jud. Giurgiu, […]

Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal – Elaborare PUZ – “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire și racordare la SEN”

Consultare asupra propunerilor preliminare plan urbanistic zonal – Elaborare PUZ – “Construire parc fotovoltaic, imprejmuire și racordare la SEN” in extravilan UAT Santana, jud. Arad, CF nr. 302438, CF nr. 302422, CF nr. 302424, CF nr. 302460, CF nr. 302437, CF nr. 303458. Inițiator: S.C. SGROM EIGHT S.R.L., Elaborator: S.C. ARHIGEST S.R.L. Publicul este invitat […]

Anunt evaluare propunere plan apartinand Bisericilor Greco- atolice din raza Ocolului silvic Fancel

Bisericile Greco-Catolice, titular al planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Greco- Catolice din raza Ocolului silvic Fancel, din jud. Mures organizat in U.P. IX Bisericile Greco-catolice, administrata de catre Ocolul Silvic Fancel, anunta publicul interesat ca in sedinta Comitetului Special Constituit ce a avut loc la APM Mures in data de […]

MILAN ALINA, titular al proiectului “Construire spalatorie auto”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare

MILAN ALINA, titular al proiectului “Construire spalatorie auto”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire spalatorie auto”, propus a fi amplasat in localitatea Bethausen, comuna Bethausen, CF nr. 411847, jud. Timis.

Ocolul Silvic Lehliu anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice

Ocolul Silvic Lehliu, anunță publicul interesat asupra realizării primei versiuni a planului/programului și declanșarea etapei de încadrare a amenajamentelor silvice. Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la Ocolul Silvic Lehliu, la sediul din Str. Industriei, Nr. 9, Oras Lehliu Gara, Jud. Călărași între orele 9:00 și 16:00. Comentarii/sugestii se priemsc la sediul APM Călărași, […]

Asociatia Composesorat Grohot anunta publicul interesat asupra audierii publice a proiectului de amenajament silvic

Asociatia Composesorat Grohot, cu sediul in sat Grohot, comuna Bulzestii de Sus, judetul Hunedoara, titular al planului “Amenajamentul silvic al Asociatiei Composesorale Bradul Grohot-U.P I Bradul”, anunta publicul interesat asupra audierii publice a proiectului de amenajament silvic, a Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata, care va avea loc in data de 11.07.2023, […]

SC IVONCO TRADE SRL titular al proiectului IVONCO RESIDENTIAL PANTELIMON anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

SC IVONCO TRADE SRL, titular al proiectului IVONCO RESIDENTIAL PANTELIMON, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUCTIE LOCUINTE COLECTIVE, 5 […]

× Info WhatsApp