OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

OMV PETROM S.A anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Braila in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire Parc fotovoltaic Oprisenesti inclusiv bransamente si racorduri”, propus a fi amplasat in judetul Braila, oras Ianca, sat Oprisenesti, Str. Brailei nr. 106, Cv 21, P248: proiectul nu […]

VELISCU MIHAI anunţă publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si a finalizarii raportului de mediu

Subsemnatul VELISCU MIHAI avand domiciliul in Str. Petre Ionel, nr. 122, satul Branesti, comuna Branesti, judetul Ilfov, titular al planului/programului “PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII”, localitatea GRADISTEA, Str. Lalelelor, nr. – , Tarla 2, Parcela 14/1, cod postal 077110, nr. Cad. 52951, anunţă publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului […]

Unitatea Admministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Unitatea Admministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de […]

Titularul planului UAT Frasin anunță publicul interesat asupra disponibilizării și finalizării raportului de mediu

Titularul planului UAT Frasin, cu sediul in Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava, in calitate de titular anunță publicul interesat asupra disponibilizării și finalizării raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținand orașului Frasin – UP I Frasin, situat […]

Parohia Greco- Catolica Hodac anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a primei versiuni a Amenajamentul silvic

Parohia Greco- Catolica Hodac, Parohia Ortodoxa Casva I, Parohia Reformata Glajarie, Parohia Reformata Gurghiu si Parohia Romano-Catolica Gurghiu, judetul Mures, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures a primei versiuni a Amenajamentul silvic intocmit pentru UP XVI Asociatia Parohiilor din judetul Mures, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului […]

Composesoratul Posaga de Jos anunta publicul interesat de elaborarea primei versiuni a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu

Composesoratul Posaga de Jos, cu sediul in comuna Posaga, sat Posaga de Jos, nr. 145B, judetul Alba, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentului fondului forestier proprietate privata a Composesoratului Posaga de Jos, judetul Alba, U.P. I Posaga de Jos”, cu amplasamentul in U.A.T. Posaga, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM […]

SC DMD-EMERIT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

SC DMD-EMERIT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Construire hala de productie si depozitare confectii metalice parter si corp administrative P+E si imprejmuire ” , propus a fi amplasat in Loc. Jebel , str Drumul Ciacovei , nr. FN, teren identificat prin extras CF nr.409767, […]

Anunt decizie supenere procedura de aprobare fara aviz de mediu pentru plan PUZ

ANUNT PUBLIC. COCONU CRISAN, cu domiciliul in orasul Chitila, str I.C. Bratianu nr 2, jud Ilfov, titular al notificarii privind PUZ introducere terenuri cu suprafata totala de 3.000mp din extravilan arabil in intravilan zona Z4- zona cu destinatie mixta – in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare […]

PF Bozga Elena-Andreea anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare

Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului). SC/PF Bozga Elena-Andreea, titular al proiectului locuință unifamiliară cu regim de înălțime parter, piscină, anexe grădină, amenajări exterioare și modificare împrejmuire la strada Băicoianu, construire ponton, foișor și garaj de barcă, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul […]

× Info WhatsApp