VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de REAL ESTATE VER INVEST SRL, IANCU MARIN, CIOBANU ANGHELINA al terenurilor situate in jud. Ilfov, Com. Berceni, T 20, P 49/2/26,27,28, Nr. Cad. 66629,66630,66631, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp