Orasul Zlatna, cu sediul in Zlatna, str. Piata Unirii, nr.1A, jud. Alba, titular al proiectului de plan”Amenajamentul fondului forestier proprietate publicaapartinand orasului Zlatna, jud. Alba- U.P.VI Zlatna pe raza UAT Zlatna, judet Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 – 13:00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp