Anunt public plivind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu – UAT Manzalesti, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire puntii pietonale / auto in satele Manzalesti si Beslii, comuna Manzalesti, judetul Buzau”, propus a fi amplasate in comuna Manzalesti, sat Manzalesti si sat Beslii, judelul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3 si la sediul din comuna Manzalesti, sat Manzalesti, str. Principala, nr. 1, in zilele de luni – vineri. intre orele 8:30 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzau din mun. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau. nr. 3.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp