Subscrisul TWO PROPERTIES S.R.L., proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Bdul Pipera, nr. 150, identificat prin Nr.Cad. 100358, cu suprafata totala de 3.012 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ ” ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA SUPRAETAJARII CONSTRUCTIE IN CURS DE EXECUTIE, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+5E SI DESTINATIE DE LOCUINTE COLECTIVE”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 11.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp