Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Tranca Mircea-Iulian, titular al proiectului construire garaj de barcă, debarcader – constructii provizorii, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Ilfov, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul construire garaj de barcă, debarcader, propus a fi amplasat în comuna snagov, sat Tancabesti, str. I. C. Baicoianu, nr. 28A, județul Ilfov. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, în zilele de luni-vineri, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp