Anunt public. Total NSA INVEST S.R.L, titular al proiectului ,,Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, fara evaluare adecvata, respectiv fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Amenajare iaz piscicol prin exploatare de agregate minerale” perimetrul de exploatare Iaz Telini 2″ propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Teius, fn, jud, Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia strada Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:00, respectiv vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu