TINCA GHERGHINA, cu domiciliul in Comuna Berceni, jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, T4 P15/2/29, Nr. Cad. 68435, 68436, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp