TAZLAOANU GEORGE MIHNEA, avand domiciliul in judetul Ilfov, orasul Buftea, strada Parului, nr. 8, cotitular al planului/programului “PUZ – LOTIZARE SI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE P+2E” din localitatea Buftea, judet Ilfov, Tarlaua 4, Parcela 31/4, nr. cadastral 61948, 64340, carte funciara nr. 61948, 64340, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 – 1100 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp