Subsemnatul Duma Alexandru Sebastian, proprietar al terenului amplasat in oras Azuga, judetul Prahova, str. Prelungirea Teilor, nr. 7, lot 16, nr. cad. 21099, teren cu suprafața totala de 400 mp, suprafata studiata 1375 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu, pentru documentația PUZ ”ELABORARE PUZ RIDICARE INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE, REGIM MAXIM DE INALTIME D+P+2E+M”. Prin documentaţie se va ridica interdictia temporara de construire, se vor stabili reglementări urbanistice pentru terenul studiat, în vederea amplasării unei locuinte. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-13:00, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp