Anunt public privind decizia etapei de incadrare. STOICA FLORIN-ALEXANDRU si STOICA ADRIANA anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: “CONSTRUIRE LOCUINTA de VACANTA parter, imprejmuire, utilitat, 0RGANIZARE santier, propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Corbu, parcela A579/22, lot E/1/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 09,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp