ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER S.R.L, prin ASANACHE MIHAELA – MĂDĂLINA, cu sediul în București, Sector 4, Strada Ienăchiță Văcărescu, nr. 38, subsol, camera 3, Modul S21, titular al proiectului: “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘTEFĂNEȘTI SOLAR POWER”, ce urmează a se desfășura în comuna Măciuca, sat Ștefănești, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr.6, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în zilele de luni – vineri între orele 9 – 14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro. 2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp