STEFAN MATEI, cu domiciliul in Comuna Berceni, Strada Avram Iancu, nr. 4; beneficiar alaturi de IVANCEA IOANA, al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarlaua 17, parcela 43/2/15, 43/2, 43/2/14, cu nr.cad. 73746, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Consultativ. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp