SORA MARIUS ADRIAN cu domiciliul in Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir, nr. 21, bl. 4, sc. 5, et. 6, ap. 155, titular al proiectului “Realizare platforma pentru anexa agricola – container prefabricat, put forat, imprejmuire si utilitati” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Realizare platforma pentru anexa agricola – container prefabricat, put forat, imprejmuire si utilitati” propus a fi amplasat in comuna Varasti, satul Varasti, str. Salcamilor, T82/1, P910, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp