Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Substatie modulara tip container cu amenajare amplasament, montaj si punere in functiune, in conformitate cu cerintele Caietului de Sarcini SME198 si a specificatiei tehnice Substatie electrica de tensiune” , propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 4, strada Emil Racovita, nr. 7. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti si la sediul Societatii de Transport Bucuresti STB S.A. , in zilele de luni – vineri intre orele 07:00 – 15:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp