Subsemnata SIDO UNION PROPERTIES, având sediul in Str. Merișori, nr. 18, corp C11, localitatea Buftea, județul Ilfov, titular al planului/programului „PUZ – LOTIZARE ȘI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE P+2E” amplasat în localitatea Buftea, județ Ilfov, Tarlaua 38, Parcela 351, număr cadastral 65316, carte funciara 65316, anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 10.01.2023, urmând ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observații/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 București, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp