Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SGROM THIRTEEN SRL, titular al proiectului PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.M., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul PARC FOTOVOLTAIC, IMPREJMUIRE SI RACORDARE LA S.E.M., propus a fi amplasat in Loc. PALTINIS, jud. CARAS-SEVERIN, identificat prin CF. nr. 32096, CF. NR. 32265. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni-joi, intre orele 08,00-15,00, si vineri, intre orele 08,00-13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp