ANUNŢ PUBLIC. SC ZADA PRODCOM SRL, titular al activităţii: 1051 – Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în com. Horodnic de Jos, str. DN2H, nr. 1C, judeţul Suceava. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Suceava, strada Bistriței nr. 1A, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Suceava, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp