SC THERME BUCURESTI NORD SRL, cu sediul in Mun. Sibiu, Str. Victor Hugo, nr.2, jud. Sibiu, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Com. Balotesti, Calea Bucuresti, T124 P504/1/2,3 Nr. Cad 52106, 58839, 58840, 58848, 50786, 61249, 61250, 59391, 61993, 58849, titular PUZ – CONSTRUIRE UNITATE NOUA PENTRU REALIZARE DE ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA – BEAUTY PALACE. PARCARI SI RETELE, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 19.07.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp