SC TERRA GAZ CONSTRUCT SRL avand sediul social in jud.Ilfov, Oras Otopeni, Str. Ion Mihalache nr. 3, CUI 10376216, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/41/07.01.2010, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Final pentru documentatia PUZ – “Construire complex de locuinte colective P+2E+3Er, amenajare incinta, dezmembrare teren, asigurare utilitati “, in jud. Ilfov, oras Otopeni, str. Tibles nr.20 si str.Maramures nr.9B , Numere cadastrale 112412, 107271, 111821, 117297 .Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 23.06.2023. Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 – 5 (tel. 0212125693) in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp