HALAWANI MOUNIR KARIM reprezentant al SC SOLAR NATION SRL, cu sediul in com. Frumusani, sat Frumusani, str. Fabricii, nr. 4, jud. Calarasi, titular al proiectului “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Construire centrala electrica fotovolatica SOLAR NATION, amplasata in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu”, propus a fi amplasat in orasul Mihailesti, jud. Giurgiu, dosar cadastral 40315, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp