SC SOLAR CONSULT & DEVELOPMENT SA , cu sediul în Municipiul Bucureşti, Sector 4, Str. Muzelor, Nr.22a, solicită la A.P.M. Buzău obținerea autorizației de mediu conform Ordinului MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare si a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, art.12, pentru activitatea Restaurant “PARC FOTOVOLTAIC”, ce se desfășoară în sat Stâlpu, comuna Stâlpu, tarlalele 5 și 19. parcelele 58. 176. 177 și 178, nr. cadastral 21310, județul Buzău. Eventualele propuneri și sugestii/observații ale publicului, privind activitatea menționată, se vor prezenta în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, de luni până joi, intre orele 8 – 16, și vineri intre orele 8-14, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3, telefon 0238 413 117, unde se poate consulta si documentația tehnica depusă.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp