SC REMAT GREEN SRL, titular al proiectului HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE , BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI propus a fi amplasat in Or. Magurele, str. Atomistilor, nr. 139, judet Ilfov. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp