SC PUTEREA SOARELUI SRL, titular al proiectului „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SEN”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC ȘI RACORDARE LA SEN”, propus a fi amplasat în extravilanul municipiului Arad, FN, identificat prin CF 342249, CF 342250, CF 308530, CF 311587, CF 311599, CF 311600, CF 308560 Arad, și extravilanul comunei Vladimirescu, FN, conform CF 324872, CF 324873, CF 324773, CF 324774 Vladimirescu, județul Arad. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează vor putea fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp