SC PURPLE ENERGY SRL titular al proiectului: “LUCRARI DE CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat propus a fi amplasat in in Extravilan, Mun. Arad, CF 336679, Jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru ProtectiaMediului Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, in zilele de luni – vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmar.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp