SC PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL anunta publicul interesa asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Demolare partiala corp C1 si construire 3 imobile productie si depozitare medicamente” amplasat in oras Mihailesti, dosar cadastral 37660 CF nr.37660, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu, sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, jud.Giurgiu si la SC PERFECT CARE DISTRBUTION SRL cu sediul in Bucresti, str.Scarlatescu, nr.17-19, etaj 3+ etaj ethnic+ pod, sector 1. Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluarii asupra mediului si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intrele orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp