SC North Development Team 2016 SRL si GE&CO Imobiliare SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Aeroportului , nr.120-130 ,, titular al proiectului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA ,ACCESE SI UTILITATI” in Judet Ilfov, com. Mogosoaia, , str.Bucuresti-Targoviste Nr. FN, nr. Cad.67601; 67716; 67717;67745; 60213;60237 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov . Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3, sector 6(tel. 021/212.56.93 ),de luni pana vineri, intre orele 9.00 -14.00, incepand cu data de 13.09.2023.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp