SC HORTIHAUS SRL, titular al proiectului “Realizare coloana electrica pentru racordare centrala de cogenerare la PC 20kW” propus a fi amplasat in localitatile Biled si Satchinez, judetul Timis anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Realizare coloana electrica pentru racordare centrala de cogenerare la PC 20kW” propus a fi amplasat in localitatile Biled si Satchinez, judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http:// apmtm.anpm.ro/ -Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis “

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp