SC HESSMAIER SRL, proprietar al terenurilor situate in Orasul Popesti – Leordeni , Tarla 49 – P A663/1/2, Parcela A663/1/3 , Tarla 46 – Parcela A656/1/1, Parcela A656/1/2, Tarla 47 – Parcela A659/1/1, parcela A659/1/2 cu nr. cadastrale: 119187, 119553, 119555, 133572, 133573, 133574 in suprafata totala de 750926 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ pentru documentatia PUZ – Introducere in intravilan in vederea construirii unui parc fotovoltaic, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa la Consiliul Judetean Ilfov la data de 29.03.2024 sub numarul 9711/PM si poate fi solicitata spre consultare la sediul CJ Ilfov. Observatii / comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov din str. Dr. Ernest Juvara, Nr. 3, tel. 0212125693 Perioada de consultare: 15 de zile de la data publicarii prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp