SC GMG LOGISTIC PARK SRL titular al proiectului “Elaborare Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Interventii in vederea Reconstruirii partiale – Hala de Depozitare si Birouri P+2E, Organizare de santier” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, fara evaluarea impactului asupra mediului in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat propus a fi amplasat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, judetul Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj- Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 -14.00, precum si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului”.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp