SC GDU ENERGY SRL, titular al proiectului Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY LECHINTA” inclusiv organizare de santier propus a fi amplasat in localitatea Vermes, extravilan, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Amenajare centrala electrica fotovoltaica “CEF GDU ENERGY LECHINTA” inclusiv organizare de santier propus a fi amplasat in localitatea Vermes, extravilan, comuna Lechinta, judetul Bistrita-Nasaud, titular: SC GDU ENERGY SRL. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud din Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi intre orele 900-1500, si vineri intre orele 900-1300 si la urmatoarea adresa de internet http://apmbn.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp