SC DOIMAN ENERGY SRL , titular al proiectului Construire centrala fotovoltaica in intravilanul comunei Barca, T115/63/2, Judetul Dolj, ( CF 39674) anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dolj , in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul Construire centrala fotovoltaica in intravilanul Comunei Barca, T115/63/2 . Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul APM Dolj : http://apmdj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Madiului Dolj.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp