SC CONTINENTAL RECYCLING INVEST SRL, titular al activităţii: „3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Adunatii Copaceni, sat Adunatii Copaceni, sos. Principala, intrarea Nessli, nr. 14 judeţul Giurgiu. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Giurgiu, sos. Bucuresti bl. 111, sc. A+B, judetulGiurgiu, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp