SC Banad SRL titular al proiectului “Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului, propus a fi amplasat in Turnu Rosu, extravilan, CF nr. 102571, nr. cad. 102571, judetul Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele in zilele de luni – intre orele 8:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp