SC AUTO ALEX SRL titutar al proiectului „Recompartimentare si extindere hala de productie in magazin bricolaj cu regim de inaltime P+2E partial, demolare anexe, construire totem, amplasare reclame luminoase, realizare parcari, imprejmuire teren organizare santier”, propus a fi amplasat in orasul Sannicolau Mare, str. Garii, nr. 8, CF nr. 410594 Sannicolau Mare, nr. top. 410594, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Recompartimentare si extindere hala de productie in magazin bricolaj cu regim de inaltime P+2E partial, demolare anexe, construire totem, amplasare reclame luminoase, realizare parcari, imprejmuire teren, organizare santier”, propus a fi amplasat in orasul Sannicolau Mare, str. Garii, nr. 8, CF nr. 410594 Sannicolau Mare, nr. top. 410594, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dui Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de Internet http://apmtm.anpm.ro – Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp