S.C. WOODY PRODUCTS & SERVICES S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE, DEPOZITARE SI CLADIRE BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Cernica, Sat Caldararu, T-2, P-37/1, nr. cad. 58913. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 9 – 12, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp