S.C. PORTLAND TRUST DEVELOPMENTS EIGHT S.R.L., titular al PUZ -“P.U.Z. – In vederea introducerii in intravilan si construire centru de calcul, hala depozitare si birouri, bransamente utilitati, cabina poarta, totem, accese auto si circulatii interioare, impremuire si organizare de santier”, in Judetul Ilfov, Comuna Afumati, Tarla 111, Parcela 425/2, Nr. Cad 52725, anunta publicul interesat asupra Deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 01.11.2023, urmand ca Prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile competente, fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov( tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp