Anunt public privind decizia etapei de incadrare
S.C. NORA ART DESIGN S.R.L., sediul in Jilava, Str. Ana Ipatescu, Nr. 44, Judetul Ilfov, CUI R033170702, Nr. Reg. Comertului J23/1759/2018, titular al proiectului „Organizare executie lucrari, imprejmuire teren, construire corp administrativ P+1E, hala mici activitati manufacturiere parterm cazare angajati 20 locuri, racord utiliatia”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI / EVALUARII ADECVATE / EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Organizare executie lucrari, imprejmuire teren, construire corp administrativ P+1E, hala mici activitati manufacturiere parterm cazare angajati 20 locuri, racord utiliatia”, propus a fi amplasat in Bragadiru, Sos. Clinceni, nr. 56-60, Jud. Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni – Joi, intre orele 900 -1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov – Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp