S.C. GIASS SOLAR ENERGY S.R.L. titular al proiectului “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 2”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC GIASS SOLAR ENERGY 2”, propus a fi amplasat în comuna Pleșoi, județul Dolj, pe terenurile identificate prin cartea funciară CF 30910, 30911, 30912, 30913, 30914, 30915, 30916, 30917, 30918 (T 159, ; P 1240/6; P 1240/1; P 1240/2; P 1; P 2; P 3/1 LOT2; P 3/2 LOT1; P 4; P 5; și P 6). Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul APM DOLJ: http://apmdj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii / observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp